Za jídlo, šaty a vzduch otročíme na programech z temných světů

1k

Zdá se, že blog dnes překročil prvních 1024 přístupů. I když se díky systému, jakým jsou přístupy počítány, nejedná o unikátní návštěvy, pořád si myslím, že to celkem jde.