Za jídlo, šaty a vzduch otročíme na programech z temných světů

Když Microsoft opravdu perlí

Včera jsme v práci řešili, proč objekt Excelového grafu v tiskové sestavě v MS Access napojený na data na MS SQL serveru má posunuté datum o dva dny. Musím říct, že i jako člověk úplně bez iluzí jsem nebyl schopen slova…

Každý trochu počítačově gramotnější člověk ví, že datum a čas se obvykle ukládají jako timestamp, tj. nějaké celé číslo vyjadřující (např.) počet sekund od počátku. V unixových systémech jde o počet sekund od 1.1.1970, data před se ukládají jako záporné číslo, data po jako kladné číslo. Například den mého narození podle unixového timestampu začal 438307200 sekundou po tomto počátku.

Je to prosté a jednoduché. Ovšem ne všichni maji stejný počátek tohoto timestampu. To by se dalo pochopit, ostatně není nikde řečeno, že každý musí používat nějaký konkrétní počátek.

Microsoft ale odvážně zašel tak daleko, že všechny tři výše jmenované produkty mají počátek jinde. Liší se všechny mezi sebou o jeden den. Podívejte se na následující obrázek (je klikací), který vznikl jako screenshot z MS Excel 2003. Popisky jsou v něm, v případě nejasností se ptejte v komentářích. Každopádně ale oslavujte Microsoft, je radost s jeho produkty pracovat.

MS a datum