Za jídlo, šaty a vzduch otročíme na programech z temných světů

Pořádné počítače: Psion Series 3a

Jsou články, které se rodí opravdu dlouho a nakonec jsou úplně jiné, než jak jste si je představovali. Jedním z takových článků je i následující povídání o Psion Series 3a. Původně to měl být vícedílný seriál pro jistý český web o Psionech, ale k tomu, abych ho dokončil do původně zamýšlené podoby bych se asi nikdy nedostal. Proto jsem se rozhodl z původně napsaného textu využít co nejvíce a tomuto skvělému handheldu vzdát poctu alespoň u sebe na blogu. Rozhodně si to zaslouží – jak už jsem se zmínil v jednom z předchozích článků, ve své době byl naprosto bezkonkurenční a některé jeho vlastnosti mu můžou závidět i dnešní PDA. Series 3a jsem používal zhruba půl roku předtím, než jsem si pořídil Series 5mx a opět jsem se k němu vrátil v době, kdy se mi u „pětky“ rozbil pásek u displeje. Právě v té době začal vznikat tento text, který je až na závěrečné úpravy kompletně psaný na Psionu.

Psion Series 3a - closed

Psion Series 3a se na trhu objevil poprvé v roce 1993 jako náhrada Series 3. Proti němu nabídl hned několik vylepšení, mezi ty hlavní můžeme počítat čtyřnaásobné rozlišení displeje i jeho fyzické zvětšení při zachování rozměrů přístroje (480×160 pixelů, 3 odstíny šedi), rychlejší procesor (Nec V30, 7MHz) a větší paměť (až 2MB).

Psion Series 3a - opened

Koncepcí se jedná o rozkládací handheld s QWERTY (AZERTY) klávesnicí, která je rozšířená o 8 funkčních kláves sloužících pro rychlý přístup k integrovaným aplikacím a klávesy PSION, diamant, Help a Menu, které mají speciální funkce jak v systému samotném, tak v jednotlivých programech.

Psion Series 3a - solid state disks

Přístroj má dva sloty pro firemní SSD karty (Solid State Disk) a speciální konektor, ze kterého přes redukci lze získat jak port sériový, tak paralelní. SSD karty existovaly typu ROM (nedaly se přemazat), flash (dalo se na ně zapisovat, ale po smazání soubor nemizel, musela se přeformátovat celá karta) a RAM (fungovaly stejně jako interní RAMdisk, ale musela v nich být knoflíková baterie). Psion dokonce vyráběl mechaniku pro běžné PC, ve které bylo možné karty číst a zapisovat.

01_boot_logo.png

Operačním systémem je SiBO (Sixteen Bit Organizer), který byl v druhé půlce devadesátých let přejmenován na EPOC16. Když vezmeme v úvahu, že se hardwarově jedná v podstatě o ekvivalent PC XT, je nutno autorům systému přiznat skvěle odvedenou práci. Systém v provozu spotřebovává necelých 160kB paměti, přesto jde o svižný graficky orientovaný operační ovládatelný systém, který umožňuje paralelní běh více programů. Tato vlastnost není jen nějaký marketigový chyták, ze zabudovaného správce programů není problém například otevřít tři textové editory s různými dokumenty a pak mezi nimi přímo klávesou s ikonou textového editoru přepínat.

02_system.png

Trojka má jako hlavní systémové prostředí plochu s ikonami jednotlivých nainstalovaných programů. Pod ikonou příslušného programu je seznam

souborů, které v něm byly vytvořeny. Není tedy třeba někde na disku hledat soubory, vše je přístupné velmi rychle a pohodlně. Na tuto hlavní systémovou obrazovku se dostaneme odkudkoliv stiskem systémové klávesy, která je umístěna úplně vlevo v řadě kláves rychlého přístupu.

06_statistika_napajeni.png

Hlavní systémová obrazovka je i místo, kde se v menu provádějí nejrůznější nastavení, například nastavení majitele, hesla k přístroji, nastavení zvuku, číselných formátů, automatického vypínání či tiskárny. Menu na hlavní systémové obrazovce je též správné místo, pokud chcete zapnout komunikaci s PC/Mac, formátovat SSD disky, nebo zobrazit statistiky bateriového provozu.
Když už jsem u toho, bateriová výdrž je u Psion Series 3a nepřekonatelná. Odběr proudu se pohybuje průměrně něco málo přes 60mA, což při použití v současné době běžných 2400mAh AA akumulátorů znamená téměř čtyřicetihodinovou výdrž.

03_spravce_souboru.png

Samotný správce souborového systému je oddělen, tak jak to bylo běžné třeba u Windows 3.x. Pokud chceme procházet adresáře na disku musíme použít Správce souborů, který se nachází v menu pod položkou Disk, klávesová zkratka pro jeho vyvolání je Psion+*. Správce souborů je jednoduchý jednopanelový filemanager, připomínající třeba Průzkumníka z Windows. Umožňuje základní operace se soubory (kopírovat, přejmenovat, smazat, změnit atributy) a adresáři (vytvořit, smazat). Svoji práci ale zvládá rychle a intuitivně.

Komunikaci s desktopovým počítačem jsem zkoušel jen proti počítači Macintosh a programu PsionLink. Musím říct, že funguje naprosto bezchybně. Ze stolního počítače je možné procházet všechny disky – jak SSD disky A: a B:, tak případný ROM disk C: i RAM disk M: a naopak, z Psiona lze procházet disk ve stolním počítači, jako by se jednalo o disk lokální. Komunikace probíhá po sériové lince maximální rychlostí 19200bps (cca 2kB/s). To se sice může zdát málo, ale je třeba si uvědomit, že všechny programy a dokumenty díky své úspornosti mají maximálně několik desítek kB, což znamená jednotky či desítky sekund na jejich přenesení. Synchronizace tedynení okamžitá, ale celkově trvá několik málo minut a to je snesitelné i v dnešní době.

Pomocí jiného kabelu je trojka schopná i paralelní komunikace s tiskárnou. Nemám sice žádnou tiskárnu vybavenou tímto portem, ale soudě dle výbavy ovladačů by neměl být problém tisknout na nejrůznějších tiskárnách. Ovladače jsou pro Apple LaserWriter, DeskJety a LaserJety od HP, několik inkoustových modelů od Canonu, na jehličkové tiskárny od Epsonu, ale hlavně i obecný ovladač ASCII tisku a přes PostScript. Zvlášť tyto dvě možnosti zajišťují širokou kompatibilitu.

Kromě paralelního tisku, lze ale tisknout i na sériových tiskárnách a do souboru. Je tedy možné vytisknot si libovolný vytvořený dokument do PostScriptového souboru a ten pak konvertovat snadno na stolním počítači do PDF.

Pojďme se podívat na programy, které jsou zabudované v ROM počítače.

Databáze
07_databaze.png
Databázový program, který najdeme pod druhým tlačítkem rychlého přístupu, poskytuje vcelku mocný nástroj pro správu nejrůznějších dat, ať už se jedná o kontakty (databáze pro správu kontaktů je výchozí šablonou při založení nové databáze), databázi hesel či o evidenci obsahu vašeho vinného sklípku. Databáze se skládá standardně ze záznamů, každý obsahuje jednotlivé položky, z nichž každá má svůj název a hodnotu. Názvy položek lze měnit, v hodnotách lze vyhledávat. Používá se standardní formát DBF, ze kterého ovšem plyne jisté omezení: jednotlivé položky záznamu mohou být pouze alfanumerické, obrázky, zvuky a další nelze do databáze vkládat. Velké plus trojkové databáze je pak možnost exportu databáze do formátu CSV, který se dá otevřít v libovolném tabulkovém editoru na stolním počítači. Program nabízí kompresi databáze, po které zabírá méně cenného místa.

Textový editor
08_textovy_editor.png
Textový editor trojkové řady Psionu je v podstatě srovnatelný s desktopovými textvými editory své doby. Kromě komfortní práce s obsahem editovaného dokumentu, kdy můžeme text označovat a po označených blocích kopírovat, vkládat či mazat, nabízí i možnost převzít označený text z jiné (přesněji řečeno z předchozí aktivní) aplikace. V editovaném textu lze vyhledávat a nahrazovat nalezený text jiným. Textový editor (a s ním i Databáze a Diář) umí vyhodnocovat matematické výrazy v textu. Stačí nějaký výraz napsat, označit jej a po stisknutí Psion+E se za označený výraz dopíše rovnítko a za něj výsledek. Podobně dobré jsou i možnosti práce s formátem textu. Můžeme měnit jak dokumentové styly (každý styl má definované písmo, odsazení, zarovnání textu a další), tak typy písma (kde lze pro jeden typ určit font, velikost, zda má být písmo podtržené, tučné a další), aplikovat je na označené úseky textu, dokonce i hledat kde v dokumentu je daný styl, respektive typ použit.
Dokumenty umí editor ukládat do proprietárního formátu WRD nebo jako čistý text do TXT souboru. Stejně jako Databáze bohužel neumožňuje vkládat objekty, jako například obrázky. To se dá -alespoň pro tisk – obejít pomocí freewarové utility, bude o ní řeč někdy později.

Tabulkový editor
09_tabulkovy_editor.png
Asi nejkomplexnější a nejpropracovanější aplikací intgrovanou přímo v Psionu je tabulkový editor. Na jeho ovládání není nic překvapivého ani složitého, jde v podstatě o ekvivalent desktopových tabulkových editorů. Co překvapí je, že i při takovém zjednodušení, jakým je kapesní verze disponuje většinou funkčnosti, kterou mají stolní protějšky. Najdeme zde funkce matematické (ln, log, sin, cos, modulo atd.), finanční (budoucí hodnota anuity, lineární odpisy atd.), řídící (IF, ERR, TRUE, FALSE atd.), funkce pro práci s obsahem polí (hodnota na souřadnicích, počet buněk atd.), statistické funkce (MIN, MAX, AVG) nebo databázové statistické funkce.
Poslední skupina dat funguje nad dvěma datovými rozsahy: jeden rozsah je datová část, ve které je třeba mít data v nepřerušované oblasti řádků a sloupců, první řádek se bere jako názvy sloupců; druhý rozsah pak jsou kritéria, která se mají při vyhledávání použít. Můžeme si tak například v hypotetické tabulce zaměstnanců najít všechny narozené v roce 1983, nechat si spočítat průměrnou výplatu, atd.
Samostatnou kapitolou jsou grafy. Z jakéoliv označené oblasti dat si kdykoliv můžeme nechat vykreslit čárový, sloupcový, kruhový a další graf. Ten lze uložit do PIC souboru (a na PC konvertovat pomocí některé z dostupných utilit třeba do PNG) nebo vytisknout na tiskárně. Tabulky je možné chránit heslem a kromě firemního formátu SPR jsou podporovány ještě DIF, WKS a WK1, což jsou formáty běžné v době vzniku Psionu 3a.

Agenda
10_kalendar.png
Agenda je aplikace, která pro mně zůstává dodnes nepřekonaná. Jedná se o plánovací kalendář kombinovaný se správcem úkolů a výročí.
Režimy zobrazení – denní po hodinách, týdenní po dnech i roční přehledový jsou intuitivní a přehledné. Dále je k dispozici seznam úkolů, seznam výročí a celkový přehled všech událostí v kalendáři. Úkolům můžeme přiřadit prioritu a dají třídit do kategorií, které lze vytvářet a modifikovat. Obecně všem kalendářovým položkám lze přiřadit upozorňovací signál, symbol pro roční přehled a opakování. Pro úsporu místa na úložišti Agenda nabízí kompresi kalendáře nebo jeho parametrizované pročištění.

Hodiny a Svět
Jde o dvě různé aplikace, které spolu ale přesto úzce souvisí.
11_budik.png
První nabízí hodiny s až šesti alarmy. Každý alarm má vlastní vyzváněcí zvuk, textovou zprávu a může být nastaven bez opakování, s denním opakováním, týdenním opakováním, nebo s opakováním v pracovní dny. Program také ukazuje čas do nejbližšího alarmu a umožňuje nastavit čas, datum a domovské město.
12_svetovy_cas.png
Svět je mapa světa, která ukazuje pro zvolené měst jeho čas, východ a západ Slunce, vzdálenost od domovského města a telefonní předvolbu daného státu. Samozřejmě lze města měnit a zadávat nová, včetně jejich zeměpisných souřadnic, podle nichž se pak počítá právě ona vzdálenost.

Kalkulačka
12_kalkulacka.png
Kalkulačka se v Psion Series 3a vyskytuje v podobě velmi spartánské. Má deset pamětí, zvládá goniometrické, logaritmické a mocninné funkce, stejně jako základní vědecké kalkulačky. Do kalkulačky se zadává celý výraz, který je po potvrzení Enterem vyhodnocen a je zobrazen výsledek. Výraz se pak uloží do seznamu proběhlých operací, odkud jej není problém později vyvolat, upravit a znovu použít. Největší lahůdkou kalkulačky je rozšiřitelnost o vlastní funkce naprogramované v jazyce OPL, jeohož editor a překladač je v každém Psionu.

Záznamník zvuku
Psion 3a umí digitálně zaznamenávat zvuk. Používá vlastní osmibitový formát WVE, který je na stolním počítači třeba konvertovat. Jedna sekunda záznamu zabírá zhruba 8kB, takže v případě 2MB modelu se do interní paměti vejde kolem čtyř minut. Je proto logické, že bude spíše sloužit k rychlému zaznamenání aktuální myšlenky, než pořizování delších audiozáznamů. Nahraný zvuk můžeme u budíku použík jako melodii alarmu.

OPL
13_OPL.png
Každý Psion od prvních modelů až po netBook (jediná výjimka je Revo) obsahuje editor a překladač programovacího jazyka OPL. Jazyk je velmi podobný BASICu, který byl v době vzniku prvních Psionů rozšířený, takže je snadno pochopitelný i pro začátečníky. Jedná se při tom ale o nástroj, který díky tomu, že je psán přímo na míru prostředí kapesního počítače, umí využít všech jeho vlastností do posledního detailu. Fakt, že Psion zabudoval do počítače vývojové prostředí byl právě klíčem k úspěchu celé platformy neboť pakticky ihned vznikly stovky freeware, shareware ale i komerčních programů, které byly psány samotnými majiteli těchto handheldů.

Psion nikdy nebyl orientovaný na hrubou výpočetní sílu. Ta totiž u přenosných strojů není až tak důležitá, jako bezproblémová funkčnost, bateriová výdrž a přímočaré ovládání. Series 3a tohle všechno měl, navíc uživatelské rozhraní bylo jasně unifikované, tak jak je to běžné snad jen ve světě Apple – stejné klávesové zkratky, stejný princip menu, rozložení obrazovky atd. Mimochodem, hádejte pro jakou platformu vznikl původně program, který dneska používáme jako TomTom Navigator?

14_Enroute.png

Kompletní galerii screenshotů najdete tady.