Za jídlo, šaty a vzduch otročíme na programech z temných světů

PF2011, now in colour!

Koncem prosince jsem vám přál hodně štěstí do nového roku pomocí PFky generované na bulharském klonu Apple IIe zvaném Pravetz 8A. Jelikož jsem od té doby rozšířil strojový park o Apple IIgs, rozhodl jsem se ji vygenerovat ještě jednou, tentokrát v barvě.Pro připomenutí nejdříve původní obrázek, sejmutý pomocí A/V modulu v počítači Apple PowerMacintosh 7100AV.

PF2011

A nyní již v barvě, sejmuto pomocí EasyCAP interface. Je patrný jiný font, místo azbuky máme malá písmena (respektive Pravetz má místo malých písmen latinky azbuku) a také bílá písmena dole jsou obarvena kvůli nekvalitě zpracování signálu EasyCAPem způsobu jakým Apple II generuje NTSC signál (více viz komentáře k tomuto článku).

PF2011 in colour

Který se vám líbí víc?