Za jídlo, šaty a vzduch otročíme na programech z temných světů

iOS apps(6) – Today

Těsně poté, co jsem si koupil iPod touch, myslel jsem, že jím postupně nahradím PIM funkce Palm Centro, Centro odložím coby sbírkový exponát a budu používat nějaký 3G telefon coby zdroj mobilního internetu a telefon a k němu iPod coby PDA. Dlouho jsem byl ale zklamán, tím, že jsem pro iOS nemohl najít slušný úkolníček.Jednoho dne ale byla dočasně zdarma jinak placená aplikace Today a já ji tedy z AppStore stáhl a nainstaloval. I když jsem od záměru návratu ke kombinaci PDA+telefon zase celkem rychle ustoupil, Today je rozhodně nejlepší z iOSových úkolníčků, které jsem vyzkoušel (a bylo jich celkem kolem desítky).

Od aplikace tohoto typu očekávám zejména následující funkcionalitu:

  • zadávání úkolů včetně stavu jejich splnění a data, do kdy mají být splněny
  • třídění úkolů do kategorií

A tím to hasne – konec, Ende, Schluss. Každá další funkcionalita je zbytečná a tudíž nevítaná.

./_images/027-Today-Kategorie.png

A přesně takový je Today. Můžete si v něm vytvořit kategorie a do nich přiřazovat zadané úkoly. Časová osa tvoří čtyři obrazovky nazvané „Yesterday“, „Today“, „Tomorrow“ a „Someday“. Do těchto obrazovek se úkoly samy přeřazují podle toho, zda datum jejich splnění už bylo (Yesterday), je dnes (Today), je v budoucnu (Tomorrow) nebo není vůbec zadáno (Someday). Každý úkol je možné jednoduše odškrtnout jako splněný.

./_images/023-Today-Yesterday.png./_images/024-Today-Today.png

./_images/025-Today-Tomorrow.png./_images/026-Today-Someday.png

Další funkce programu jsou velmi dovedně skryté: V nastavení programu je možné zapnout integrovaný webserver a pokud jej zapneme, pak můžeme přes webový prohlížeč na svém desktopu/laptopu spravovat všechny zadané úkoly, případně zazálohovat celou úkolovou databázi nebo ji obnovit z předchozí zálohy.

./_images/028-Today-Webove_rozhrani.png

Tato aplikace se bez nejmenších námitek vyrovná proslulému úkolníčku z Palmu a dnes mohu říct že i tomu v Blackberry. Mohu jednoznačně doporučit, když je možné si plánovat čas takto jednoduše a efektivně, je tu velká šance, že s tím člověk nesekne po třech dnech.

PS: Všechny obrázky na jednom místě nadete již tradičně zde.