Za jídlo, šaty a vzduch otročíme na programech z temných světů

CallBlock – ochrana proti nevyžádaným hovorům

Pokud něco opravdu nesnáším, jsou to otravné telemarketingové společnosti, které i přes mé nesčetné žádosti o vyškrtnutí z databáze opakovaně volají a nabízejí mi služby či zboží, o něž nemám zájem.Většinou se jedná o známá čísla, která stačí přepsat do Google a člověk hned zjistí, která uhodila. Když už máme potvrzeno, že chceme aby nás dané číslo neobtěžovalo, pustíme na něj CallBlock, který s ním umí zatočit.

CallBlock - seznam čísel

Tento prográmek totiž umí automaticky odmítat hovory z telefonních čísel zadaných do jeho databáze. Podle toho, jak moc vás daný volající štve můžete nastavit, zda má být hovor jen přesměrován do hlasové schránky, nebo zablokován, tj. přijmut a ihned odmítnut.

CallBlock - editace čísla

Tak jako tak, vše probíhá na pozadí a čísla ze seznamu vás už ani nebudou obtěžovat vyzváněním. Zároveň s nastavením hovorů si můžete i vybrat, jak se mají chovat SMS přišedší z daného čísla. Lze je normálně zobrazit, ignorovat (tj. v příchozích zprávách jsou, ale telefon vás neupozorní na jejich příchod) a nebo po příchodu nemilosrdně smazat.

CallBlock - Nastavení

Nastavení programu jsou jednoduchá. Krom aktivování samotné služby můžeme ještě nastavit jak dlouhá má být prodleva mezi přijetím a ukončením blokovaného hovoru, nechat si zobrazovat upozornění o tom, že byl nějaký hovor zablokován, nebo zapnout logování odmítnutých hovorů.

CallBlock - logování hovorů

Pokud služba běží a je zapnuto logování, uloží se nám záznam o každém hovoru, který byl automaticky odmítnut. Snadno si tak ověříme, jak nám CallBlock zpříjemňuje život. Existují tři verze programu, z nichž je jedna zdarma a je omezena na maximálně pět blokovaných telefonních čísel. V paměti zabere 134kB.