Za jídlo, šaty a vzduch otročíme na programech z temných světů

Víceboj 2015

V Čechách, na Moravě a ve Slezsku máme tu výhodu, že kromě celoevropských volných pásem CB a PMR446 máme ještě několik vlastních, která ne všude za hranicemi mají. Ačkoliv jich není málo, nemám pocit, že by se adekvátně využívala, tedy alespoň ne v tom smyslu, v jakém rád používám zmiňovaná dvě pásma mezinárodní – tedy k navazování čistě amatérských nekomerčních spojení pro radost nebo pro soutěžení. Zaslechnout na VHF nebo UHF sdílenkách komunikaci ostrahy objektu, pokyny instruktora autoškoly nebo proslulé „kocku dole, kocku hore“ není až takový kumšt – v Praze prostě stačí zapnout vysílačku a vytrvat – ale slyšet tam výzvu na kanále, to se jen tak nepoštěstí. A právě Vícebojem 2015 bych to chtěl změnit.

Kdysi se dalo na tato pásma vstoupit jen s pomocí drahých profi nebo ama vysílaček, dneska má ale skoro každý nějaký ten čínský dual-band a i když jsou jejich kvality diskutabilní, přináší nepochybně možnost vysílání alespoň na některé z volně přístupných frekvencí. Proto se v polovině roku začala v mojí hlavě rodit myšlenka soutěže, která by sdílenky trochu přivedla k životu.

Vysílačka Propozice soutěže, seznam a mapku přihlášených soutěžících a formulář pro přihlášení najdete na adrese viceboj.jdem.cz případně, pokud by snad nedošlo k automatickému přesměrování na radio.i-logout.cz/viceboj/‎. Není to nic světoborného, původně jsem soutěž vymyslel mnohem (mnohem) komplikovanější, nechal jsem se ale oponenty (Jerry a Tomáši, díky!), kterým jsem poslal první návrh, přesvědčit, že aby soutěž někoho zaujala, je třeba udělat pravidla co nejjednodušší.

Jelikož se soutěžní pásma klenou přes tři vlnové rozsahy – krátké vlny, velmi krátké vlny a ultra krátké vlny – jsou v nich naprosto odlišné podmínky šíření vln. Jedním z hlavních bodů pravidel je proto počítání spojení, nikoliv kilometrů – kdyby se někomu podařilo spojení na CB pásmu odrazem třeba do Anglie či Ruska, nedoženou ho v počtu kilometrů dvoumetroví sdílenkáři ani po týdnu pokusů.

Dalším principem je různé bodování spojení na různých pásmech. Zatím co CB či PMR446 stanici má doma kdekdo, 2m a 70cm už jen občas někdo, u 9m a 4m pásem musela dokonce proběhnout debata na téma, čím se tam dá vlastně vysílat. Je tedy jasné, že kdyby byla všechna pásma hodnocena stejně, všichni by navazovali jen snadná spojení na CB a PMR446. Proto jsou sdílenky vylepšeny nasobícími koeficienty, jedno spojení na 9m či 4m je rovno dvěma spojením na 2m a 70cm a šesti spojením na CB/PMR446. Mohl jsem se odvázat i více a není vyloučeno, že se tak podle výsledků prvního ročníku stane napřesrok, ale nepředbíhejme, první ročník je ještě před námi. Zatím to vypadá, že přeci jen ve dvou nejdelších pásmech nějaké to spojení bude a to budu považovat za úspěch.

Při výběru termínu soutěže jsem se nakonec dobral k poslednímu dubnovému víkendu, což je shodou okolností i termín, na který byla vyhlášena tradiční mezinárodní soutěž DXing Milan 42. Tuto soutěž už dlouhou řadu let pořádá CB spolek Veľká Javorina jako vzpomínku na Milana 42 Hradec Králové, velkého propagátora CB a PMR446, o protistanice v těchto pásmech tak určitě nouze nebude.
Víceboj je sice soutěž čistě česká (už jen proto, že použití našich sdílenek na území SR není pravděpodobně možné), avšak všechna spojení navázaná v rámci DXingu v CB či PMR pásmu, která neodporují pravidlům, mohou být ve Víceboji použita.

Na závěr nezbývá než zájemce o soutěž vyzvat, ať se registrují na výše uvedených stránkách. Není to povinné, ale je to minimálně pro přehled o obsazených kótách lepší. Já sám jsem si už vybral a jen doufám, že zdaru akce bude přát počasí. Nabijte tedy své Woxouny, Puxingy, Allamatky, Sencory či Motoroly a pojďte 25.4.2015 na jeden den a jednu noc na kopec. Bude to stát za to.