Za jídlo, šaty a vzduch otročíme na programech z temných světů

Volná diskuse

Pokud máte neodbytný pocit, že potřebujete napsat komentář, který nesouvisí s tématem článku, dobře vám radím – nedělejte to. Nemám příliš v lásce komentáře odbíhající od tématu článku, pokud se totiž na blog dostane někdo náhodně přes Google, jsou komentáře součástí informační hodnoty článku.

Tato stránka žádné téma nemá, každý komentář je tu tedy vítán, samozřejmě za předpokladu, že dodržuje alespoň základy společensky přijatelného chování. Nestyďte se, vyjádřete se!